ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο πρότυπος ιδιωτικός παιδικός σταθμός - νηπιαγωγείο ABC nursery school έλαβε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νηπιαγωγείου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με την Υπ’ αριθμόν Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 απόφαση. Ο πρότυπος ιδιωτικός παιδικός σταθμός - νηπιαγωγείο ABC nursery school έλαβε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νηπιαγωγείου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με την Υπ’ αριθμόν Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 απόφαση .
Ο πρότυπος ιδιωτικός παιδικός σταθμός - νηπιαγωγείο ABC nursery school έλαβε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού από το Δήμο Αγίας Παρασκευής με την Υπ’ αριθμόν 503/25-07-12 απόφαση.
Ο πρότυπος ιδιωτικός παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο ABC είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών (ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.) που έχει ως σκοπό να επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών . Ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης του παιδικού σταθμού κ. Γεωργίτσης Γιώργος ορίσθηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου μετά τις αρχαιρεσίες της 25/4/2010.