ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα Τμήματά μας

Τα παιδάκια προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του abc Nursery School χωρίζονται, ανάλογα με την ηλικία τους, στις ομάδες – τμήματα:

Βρεφικό τμήμα: από 12 μηνών έως 2 ετών
Μεταβρεφικό τμήμα: από 2 έως 3 ετών
Προνηπιακό Α’ τμήμα: από 3 έως 4 ετών
Προνηπιακό Β’ τμήμα: από 4 έως 5 ετών
Νηπιαγωγείο: από 5 ετών