ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης – Συμμόρφωση με GDPR

 • Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα του abc Nursery School με αριθμό ΓΕΜΗ 68827403000, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει Προσωπικά του Δεδομένα, δηλαδή προσωπικά στοιχεία του που τον ταυτοποιούν, όπως για παράδειγμα είναι το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Ο abc Nursery School δεν ζητάει από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες και η ιστοσελίδα μας είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. Ο abc Nursery School έχει τη δυνατότητα συλλογής κάποιων στοιχείων μέσω Εκτελούντων την Επεξεργασία (Processors), τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης (π.χ. το όνομα του browser που χρησιμοποιείται, ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται το site με την μορφή αύξοντα αριθμού, για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας).
 • Στην ιστοσελίδα του abc Nursery School παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας που ο χρήστης επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει, προκειμένου να επικοινωνήσει on line με το abc Nursery School για όποιο θέμα επιθυμεί. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας που παρέχονται στο χρήστη, όπου ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του, π.χ. μέσω e-mail, ή τηλεφωνικά. Η φόρμα συμπλήρωσης, εφόσον ο χρήστης επιλέξει να την χρησιμοποιήσει, μπορεί να περιέχει θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο. Ο abc Nursery School χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για εσωτερική χρήση και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου, καθώς και για την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του.
 • Για την εγγραφή στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters), ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το e-mail του στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας του abc Nursery School. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πια να λαμβάνει newsletters, αρκεί να το δηλώσει εγγράφως (π.χ. με e-mail) στο abc Nursery School.
 • Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Η χρήση cookies από τον abc Nursery School έχει σαν σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωσή του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο ο abc Nursery School έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη και να διευκολύνει την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μην δέχονται cookies.
 • Με την υποβολή από τον χρήστη τυχόν Προσωπικών του Δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του abc Nursery School (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας), τα Προσωπικά Δεδομένα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που διατηρεί ο abc Nursery School.
 • Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να συνίσταται σε διάφορες ενέργειες, όπως για παράδειγμα είναι η καταχώριση, οργάνωση και αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων, η διαβίβασή τους σε τυχόν Processors, καθώς επίσης η μεταβολή, ή και η διαγραφή τους.
 • Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), όπως αυτός συμπληρώνεται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
 • Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στον χρήστη και το abc Nursery School, και η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και ταχεία παροχή πληροφοριών και απαντήσεων στο χρήστη, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής πίστης.
 • Κατά συνέπεια, ο abc Nursery School συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, όπως για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο του πελάτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του (π.χ. διευθύνσεις, emails, τηλέφωνα).
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται από τον abc Nursery School για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.
 • Ο abc Nursery School δεσμεύεται να κρατά τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας, να τα προστατεύει από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση, πλην όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση του abc Nursery School με τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις του, και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.
 • Ο abc Nursery School σέβεται όλα τα προβλεπόμενα από τον GDPR δικαιώματα του χρήστη. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους (δηλαδή το δικαίωμα να τα ζητά και να τα λαμβάνει σε φορητές μονάδες, π.χ. usb, cd) και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω Επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος.
 • Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση προς τον abc Nursery School.
 • Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Επικοινωνία: Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται ο abc Nursery School για τους ανωτέρω σκοπούς, έχει ορίσει πρόσωπο, προς το οποίο τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, ως ακολούθως: κ. Γεώργιος Γεωργίτσης

Tηλέφωνο: (+30) 210 60 19 669

Hλεκτρονικό ταχυδρομείο: abcgeorgitsis@gmail.com

Iστοσελίδα: http://www.abcschool.gr